Historická setnina C. k. pěšího pluku č. 1

Jaroslav Jindra st., Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice


Založeno: 1991 u příležitosti 125. výročí bitvy u Trutnova 27.6. 1866
Zaměření: Prusko-rakouská válka roku 1866,
                            Ostrostřelecký sbor gen. Gablenze - obnovený roku 2006
Počet členů: 11 pěšáků, / 1 dělostřelc a / 1 polní myslivec

                        (12 uniforem ostrostřelců)