Historie C.k. pěšího pluku č. 1 – „ císaře Františka Josefa I.“ před rokem 1866, okresní doplňovací velitelství OPAVA


     Pluk založil r. 1751 Karel Ignác, vévoda lotrinský a barský, kurfiřt trevírský, biskup osnabrický, jako kurfiřtský pluk Osnabrück-Bevern, verbovaný ve střední části Německa. Následujícího roku, když se po smrti zakladatele stal majitelem pluku jeho bratr Leopold Klemens, dědičný princ lotrinský, byl pluk převzat do císařských služeb a pojmenován Alt-Lothringen. Umístěn byl v Sedmihradsku. Po letech 1723-1726 , kdy byla hodnost majitele uprázdněna, přešel pluk na Františka Štěpána, dědičného prince lotrinského, který se stal r. 1729 vévodou lotrinským, r. 1737 velkovévodou toskánským a r. 1745 císařem. Téhož roku byl pluk, který dosud střídal posádková města v Uhrách a na Balkáně, převelen do Olomouce a dalších padesát let sídlil střídavě na Moravě a v Čechách (Brno, Praha, Plzeň, Prostějov). Doplňován už nebyl z území Říše nebo dědičných zemí, ale z olomouckého kraje.
V r. 1765 se stal jeho majitelem císař Josef II., za něhož dostal (1769) označení pluk č. 1 a jeho dalšími majiteli byli císařové :
Od r. 1790 císař Leopold II, od r. 1792 císař František II. – od r. 1806 jako rakouský císař František, za jehož panování, po skončení Napoleonských válek, byl pluk převelen do Itálie (Palermo, Cremona, Piacenza, Mantova, Verona, Milán, Florencie, Benátky aj.). V r. 1835 se stal majitelem císař Ferdinand a r. 1848 císař František Josef I. Pluk byl doplňován od r. 1817 z přerovského a hradeckého kraje, od r. 1853 také z kraje opavského. Z Itálie byl r. 1806 převelen do Prahy, pak do Opavy, Vídně, Sarajeva a konečně r. 1882 opět do Opavy.

 

Uniforma:
1726 – bílý kabát, červené vyložení
1757 – bílý kabát, červené výložky, límec, vesta, podšívka
1767 – bílý kabát, tmavočervené výložky, knoflíky ze žlutého kovu
1866 – bílé sako (tzv. waffenrock), dlouhý kabát v barvě myší šedi, červené výložky, knoflíky ze žlutého kovu, modré kalhoty s bílou paspulí a černé soukenné kamaše s 6 knoflíky
1868 – tmavomodrý kabát, tmavočervené výložky, knoflíky ze žlutého kovu.