Název: Historická setnina pěšího pluku č.1 Trutnov
Sídlo: Horní Žďár 7, PSČ 544 66 Hajnice
E-mail: KVHTrutnov1866@seznam.cz
Založení: 1991 u příležitosti 125. výročí bitvy u Trutnova 27.6. 1866
Zaměření: Prusko-rakouská válka roku 1866
                            Ostrostřelecký sbor gen. Gablenze - obnovený roku 2006

Počet členů: 12 pěšáků, /1 dělostřelec a /1 polní myslivec,

                        (11 uniforem ostrostřelců)

 

Činnost:

  • Udržování historických tradic unif. jednotky C.a k. pěšího pluku č.1, dělostřeleckého pluku č.3, praporu polních myslivců č.16 a trutnovského ostrostřeleckého sboru.,
  • Kulturní a společenská reprezentace města doma i v zahraničí,
  • Péče o válečné pomníky a památníky z války roku 1866,
  • Sezónní činnost u památných objektů na naučné stezce 1866. Ostrá střelba z historických zbraní.

Organizační struktura:

Zřizovatelem historické setniny je samostatný právní subjekt Klub vojenské historie Trutnov, který vznikl v r. 1976. Od roku 2017 registrován pod názvem: SBTS Klub vojenské historie Trutnov, p.s., IČ 70954739.

Předseda: Jaroslav Jindra st.,
Člen výboru: Jiří Horák
Člen výboru: Pavel Brožek, Ing.

Velitel historické setniny (IR Nr.1): Mgr. Petr Fuxa

Aktualizace dne 31.12. 2016Kontaktní adresa a spojení Office :
Jaroslav Jindra st., Horní Žďár 7, 544 66 Hajnice
Telefon : 603 814 116
mail-to: KVHTrutnov1866@seznam.cz